Dynamisk Yoga videregående

Dynamisk Yoga videregående

Om Kurset

Kurset bygger på grunnkurset og det forventes at du kjenner til grunnelementer i Dynamisk Yoga som solhilsen og ujjayi-pust. Timene er i stor grad flytbasert. Det legges vekt på koordinasjon av pust og bevegelse.

Vi går etterhvert dypere og utforsker også noe mer avanserte yogastillinger som krever både styrke, balanse og fleksibilitet. Hele tiden med en respektfull holdning til «der du er»; kroppens behov og begrensninger og med en ikke-presterende holdning. Det gis derfor forslag til alternativ utførelse av stillinger underveis. Timen avsluttes alltid med avspenning.

Oppstart 15.januar 2020.

Kurskalender


For tiden er det ingen fysiske kurs i regi av Mindful Yoga Fauske. Du kan delta på «Pust med Ragnhild» som er et online yoga tilbud. Ta kontakt for mer informasjon.

 Påmelding

    Andre kurs