Hva er yoga?

I vesten er yoga først og fremst kjent som fysiske øvelser, men yoga er også en åndelig disiplin med røtter 5000 år tilbake i tid. Her kan du lese mer om hva yoga er.

Hva er yoga?

I vesten er yoga først og fremst kjent som fysiske øvelser, men yoga er også en åndelig disiplin med røtter 5000 år tilbake i tid. Her kan du lese mer om hva yoga er.

Yoga inviterer oss til å stoppe opp og kjenne etter. Vi øver oss i å være i det som er i sinnet, kroppen og pusten uten å flykte. Fokus er ikke på prestasjon, men på å ta hensyn til kroppen din, lytte til den og dens behov.

Gjennom økt kontakt med kroppen og pusten oppnår vi økt tilstedeværelse, noe som etter hvert blant annet bidrar til mental balanse og «indre ro». Yoga kan også sees på som en oppdagelsesreise i oss selv; vi blir bedre kjent med våre grenser, ønsker og behov, slik at vi kan ta gode valg for oss selv.

En regelmessig fysisk praksis gjort riktig vil over tid også gi effekter som økt bevegelighet, koordinasjon, balanse og muskelstyrke. Yoga fremmer dermed fysisk og psykisk helse, med de positive konsekvenser det har for alle deler av ens liv.

Effekter av Yoga

– Økt tilstedeværelse
– Mental balanse
– Økt indre ro
– Økt bevelighet
– Koordinasjon
– Balanse
– Muskelstyrke
– Fremmer fysisk og psykisk helse

Yoga som åndelig praksis

I vesten er yoga først og fremst kjent som fysiske øvelser (asanas) og pusteteknikker (pranayama), men yoga er også en åndelig disiplin og livsvisdom med røtter 5000 år tilbake i tid. I Yoga Sutra av Patanjali (utgitt en gang 400 f.kr – 300 e.kr) beskrives de åtte grunnleggende prinsipper (lemmer) for yoga.

Her er yoga definert som «tøylingen av sinnets flyktige mønstre». Yoga er også oversatt som å være i balanse eller «union» i betydningen forening av kropp, sinn og ånd som en vei til åndelig opplysning. Åndelig opplysning må her forstås som det å kunne frigjøre seg fra ignoranse og kunne skille mellom sitt sanne «jeg» og sine tanker og erfaringer som man feilaktig tar for å være ens sanne identitet.

I følge tradisjonen finnes det ulike innganger til en yogapraksis; fysiske stillinger, meditasjon, mantrasang, uselviske handlinger eller gjennom å studere filosofiske tekster. Etter hvert finnes det også et utall ulike former for fysiske yogadisipliner, mer eller mindre fysisk krevende. Felles for disse er økt bevissthet om sammenhengen mellom kropp, pust og sinn.

De åtte lemmene: Veien ut av lidelse

Patanjali skriver i Yoga Sutra at åndelig ignoranse (avidya) er årsaken til all lidelse. Viveka er evnen til å kunne frigjøre oss fra ignoranse og til å kunne skille mellom vårt sanne «Jeg» og vår identifisering med våre tanker og erfaringer som vi feilaktig tar for å være vår sanne identitet. Ved å praktisere Patanjali’s åtte lemmer kan vi oppnå viveka.

De åtte lemmene er yama og niyama (moralske og etiske retningslinjer som guider våre handlinger, tanker og tale og innebærer selv-disiplin på en rekke områder, for eksempel ikke-vold, og sannhet), asana (fysiske øvelser), pranayama (kontroll av pusten), pratyahara (sansekontroll), dharana (konsentrasjon), dhyana (meditasjon) og samadhi (enhet med den universelle bevissthet, fullstendig tilstedeværelse). De ulike lemmene sees ikke separat fra hverandre eller kommer i en bestemt rekkefølge.

De åtte lemmene

1. Yama
2. Niyama
3. Asana
4. Pranayama
5. Pratyahara
6. Dharana
7. Dhyana
8. Samadhi

Kurs