Frisk med yoga

 In Nyheter

Saltenposten skrev i februar 2019 en lengre artikkel om hvordan yoga har hjulpet meg tilbake til en normal hverdag etter tøffe fysiske og psykiske påkjenninger.

https://saltenposten.no/nyheter/ragnhild-trente-seg-tilbake-til-en-normal-hverdag/19.19724 (for abonnenter).

Foto: Eva Winther, Saltenposten

Recent Posts