Om å puste

 In Nyheter

«Puster du med munnen eller nesa?» Spørsmålet kom under et foredrag med en av verdens mest erfarne yogalærere, og forsker på pustens effekter, da jeg var på kurs hos han i sommer*. «Nesa», tenkte jeg, det er jo det jeg har lært gjennom yogaen og som jeg gjør når jeg gjør min yoga-praksis. Men hva med når jeg sover? Hva med når jeg prater? Hva med alle de øyeblikkene i løpet av dagen hvor jeg ikke er bevisst pusten min? Hvordan puster jeg da?

Og har nå det egentlig noe å si?

Pusten er livsviktig. Du kan ikke overleve mange minuttene uten pust. Den er med oss fra vi blir født til vi dør. Vi vet at vi puster ulikt ettersom hvilken situasjon vi befinner oss i; raskere når vi anstrenger oss, langsommere når vi er avslappede. Og den endrer seg i takt med følelsene og tankene våre.

I yoga kalles pusten for prana. Livskraft. Pust er energi! Det som skaper liv og som opprettholder liv. En egen del av yogaen kalles pranayama. Ofte oversatt til «kontroll av pusten». Yogiene har i århundrer hevdet at kontrollerer du pusten kontrollerer du sinnet og at pranayama i tillegg til å være en spirituell og meditativ praksis har en rekke helsebringende effekter. Etterhvert har de også fått følge av vestlig forskning.

På samme måte som tankene og følelsene våre påvirker pusten, kan vi også påvirke tanker og følelser ved hjelp av måten vi puster på. Faktisk sender pusten vår direkte beskjed til det autonome nervesystemet vårt, det som gir signal til kroppen din om du er i en faresituasjon eller om du er trygg, for at kropp og sinn skal tilpasse seg situasjonen som du til enhver tid oppfatter å befinne deg i. Puster du fort eller sakte så påvirker det sinnet og kroppens funksjoner. Puster du overfladisk eller i nedre del av lungene har det betydning. Og; puster du gjennom munnen eller nesa har det også betydning for sinnstilstanden og helsa di.

Tannleger har funnet ut at å puste gjennom munnen gir økt fare for hull i tennene. Å puste gjennom munnen bidrar til å øke stress- og angstnivået i kroppen. I tillegg gjør det gjerne at vi overpuster, vi drar for mye oksygen inn i kroppen i forhold til hva hjernen, vitale organer og kroppens celler klarer å nyttiggjøre seg av. Dette vil igjen gjøre oss slappe fysisk og mentalt.

En rolig, jevn pust gjennom nesen virker derimot beroligende på kroppen, gir bedre oksygenopptak, hjelper deg til å opprettholde kontakten med deg selv og her og nå, i tillegg til at det blant annet bidrar til å bedre kroppens immunsystem, smøre blodkarene, forebygge høyt blodtrykk og redusere kolesterol. Ikke dårlig bare det!:)

Når du i tillegg bruker pustemuskelen diafragma, mellomgulvsmuskelen, som hovedmuskel til å puste med, istedenfor å puste mest med øvre del av brystet som mange gjør, bidrar dette blant annet til å massere de indre organer og holde innsiden av kroppen friskere. I yogaen jobber vi med å bli kjent med pusten vår og lære oss hensiktsmessige måter å puste på. Ikke bare til bruk i yogapraksisen, men for å kunne ta med også utenfor matta og inn i hverdagen.

Og hva med meg? Jeg fikk meg noen overraskelser over eget pustemønster og er blitt enda mer bevisst de helsemessige fordelene av å puste gjennom nesen. Så lukk munnen og pust en jevn og rolig pust gjennom nesen!

-Ragnhild

(Våkner du opp om morgenen og føler deg tom for energi selv om du har hatt en lang natts søvn? Kanskje det har sammenheng med pustemåten din? På bildet har jeg en spesialdesignet lipsealtape på munnen som del av et eksperiment vi gjorde på kurset for å undersøke hvorvidt vi pustet gjennom munnen eller nesa mens vi sov:)).

*Paul Dallaghan/Centered Yoga

Recent Posts